Pla d'acció

PLA D'ACCIÓ PCP Dincat

El pla d’actuació de la Comissió de PCP de Dincat promou un espai de reflexió multidisciplinari sobre la PCP i els serveis centrats en les persones, obert a la participació i a la col·laboració dels professionals  i famílies de les entitats associades.  Recull els objectius i les possibles actuacions  a dur a terme, atenent a la base filosòfica i metodologia  de la PCP. 

  
OBJECTIU GENERAL:

Contribuir a la millora de la Qualitat de Vida  de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (DID) i les seves famílies. 


OBJECTIUS ESPECÍFICS i POSSIBLES ACCIONS

  1. Aprofundir en el coneixement de la PCP per part de professionals de les entitats associades a Dincat.
  2. Promoure el coneixement sobre PCP i en la implantació de metodologia de la PCP (organitzacions i famílies)
  3. Desenvolupar documents de suport per a la implantació de la PCP en les organitzacions.
  4. Analitzar i establir les estratègies de canvis organitzatius necessaris per  aconseguir serveis centrats en les persones. 
  5. Establir propostes de canvi a l’Administració en el desplegament de normatives de serveis, de forma que les organitzacions estiguin orientades a la persona.
ACTUACIONS 

Podem identificar a priori 4 eixos d’actuació que s'organitzen segons priorització:

  1. Organització d’activitats formatives i de divulgació sobre PCP i l'atenció centrada en la persona dirigida als professionals, famílies i  persones amb DID. 
  2. Promoció i elaboració de documents, instruments i recursos per orientar  i donar suport a les entitats en la implantació de la PCP.  
  3. Creació i organització d’un espai específic al portal de Dincat de divulgació i intercanvi sobre la PCP i l'Atenció Centrada en la Persona (ACP). 
  4. Analitzar i establir propostes d’implantació de la PCP en les organitzacions i serveis i establir propostes de canvi a l’Administració en el desplegament de normatives basades en el Model de Qualitat de Vida i la PCP.