Per aplicació

My Plan
My Plan és una eina que ajuda a la persona a pensar sobre el que te i a saber què és el que vol. Pot ajudar també a que prengui decisions sobre la seva pròpia vida.

Explicación en primera persona - Fund. Reto
Aquest instrument és un recurs que el professional pot utilitzar per explicar a la persona amb did el procés d’elaboració d’una PCP.

PCP - Presentación - Fund. Reto

Diseño de mi proyecto de vida - Fund. Tuya 
Aquest recurs us pot ajudar a explicar a altres persones en què consisteix dissenyar el projecte de vida propi i les diferents parts del procés.

El Plan ELP - Fund. Tuya
Aquesta eina ens proporciona una sèrie de plantilles que ens poden ajudar a portar a terme un Plan Esencial de Vida

Ser Feliz
Aquest vídeo presenta, de forma il•lustrativa, en forma de llibre, diferents recomanacions per ser feliç. Cadascuna de les planes ens pots ajudar a tractar diferents temàtiques o situacions quotidianes que ajudin a acostar a la persona amb did a allò que li agradaria fer i a plantejar les coses que ella podria fer perquè la seva vida canviés cap a la búsqueda de la felicitat.
How Coaching Works
Aquest vídeo il·lustra de manera gràfica i clara el que implica una relació d'ajuda i els suports necessaris per a arribar als objectius orientats a la consecució d'un projecte de vida.