Guies / LlibresGUIES


Planificación Centrada en la Persona. Experiència de la Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual. FEAPS (2007) Glòria Mata Roig i Ana Carratala Marco, Miembros del Equipo de la Fundación San Francisco de Borja.

La Planificació Centrada en la persona  (PCP) apareix com a conseqüència d’un compromís ètic, tècnic i organitzatiu, que orienta qualsevol esforç de les entintats de FEAPS al benefici de cada una de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.

Aquest quadern de Bones Pràctiques conte algunes reflexions sobre l’origen de la PCP, els seus fonaments, què és el que persegueix, com contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones i que requereix per a posar-la en pràctica. Però sobretot es tracta de compartir la experiència que es ve realitzant en la Fundació de San Francisco de Borja de Alicante que va sorgir com la millor forma d’oferir suport  a les persones amb discapacitat que devien afrontar, per un motiu o altre, alguna situació de canvi en la seva vida.Planificación Centrada en la persona: Senderos para Tu Futuro. Un manual para todos aquellos interesados en la Planificación Centrada-en-la Persona Sonoran University Center for Excellence in Developmental Disabilities Department of Family & Community Medicine, University of Arizona (Centro para la Excelencia en Discapacidades de Desarrollo de la Universidad Sonoran Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Arizona)(2011) Sonoran UCEDD.Jacy Farkas, MA Leslie Cohen, JD Jonathan How, MA, MS Tyler Pierce


Aquest  manual d’eines per a la Planificació Centrada-en-la-Persona és per a que serveixi tant de referència para aquells que ja coneixen la Planificació Centrada-en-la-Persona (PCP) com un punt de partida per a les persones noves al Pensament y Planificació Centrada-en-la-Persona. Aquest  manual d’eines ja estat dissenyat per l’ús de persones amb discapacitats del desenvolupament, el personal de les entitats i organitzacions i les famílies amb qui  treballen.  Inclou un glossari al final de manual juntament amb una llista d’acrònims i sigles de us comú per a ajudar al lector a entendre millor el document.
En familia: Trabajando juntos para desarrollar un Plan Esencial de Estilo de Vida. Tri Counties Regional Center, (2001). Michael Smull, Bill Allen, y Mary Lou Bourne

Aquest manual s’ha elaborat per ajudar a desenvolupar un pla essencial d’estil de vida amb el/s membre/s de la família. Per poder-lo posar en pràctica, s’ha d’haver treballat amb més d’un dels exemples del manual amb alguna persona entrenada en desenvolupar un Plan Essencial d’Estil de Vida amb qui poder treballar. Els exemples es poden trobar a la xarxa a: www.allenshea.com/friends.html. 

Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir Mejor. Planificación Esencial del Estilo de Vida   (2011). Centro de Documentación y Estudios SIIS. Fundación Eguía.  Editado por Diputación Foral de Álava

Aquesta  guia sobre Planificació Essencial de l’Estil de Vida s’emmarca en la sèrie de guies de bones pràctiques “Vivir mejor. Como concebimos la atención residencial”. No obstant la seva aplicació va més allà de l’àmbit residencial.  Aquest manual ens aporta pautes bàsiques per a l’atenció de qualitat de persones amb discapacitat, amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida en els serveis per a persones amb DID i millorar la manera d’atendre a la persona i proporciona-li suports.Accessible Guidance. Traducció

Aquesta guia ha estat escrita per ajudar a l’equip que treballa amb persones amb discapacitats intel·lectual a desenvolupar la PCP. La guia no et diu com fer el pla centrat amb la persona, ajudarà a l’equip a decidir quines necessitats i valors s’han d’establir per portar a terme els objectius de la PCP i posar a la persona amb discapacitat a davant. 
Plan de trabajo individualizado.  Hacia resultados personales desde el centro educativo.
MARÍA LUISA IGLESIAS SÁNCHEZ. Centro concertado de Educación Especial Madre de la Esperanza.
MARÍA ISABEL CALCO ÁLVAREZ. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Universidad de Salamanca).


L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un procés educatiu que garanteixi que tot programa o actuació que es dugui a terme en el centre escolar estigui dirigit a aconseguir i millorar la qualitat de vida de cada alumne, centrant-se en l'assoliment d'un projecte de vida feliç, la qual cosa s'ha concretat des l'autodeterminació. I es proposen fer això des de centres oberts a la comunitat, que adapten i dissenyen entorns accessibles i rics en relacions significatives per donar a cada persona l'oportunitat d'assolir els seus somnis. En aquest projecte destaca la planificació centrada en la persona i la seva família, amb l'elaboració del projecte personal de vida actual i futura, i el pla de treball que inclou tots els suports que el sistema educatiu pot proporcionar.

A destacar:
- Models de fitxes de treball
- Plantilles
- Annexos

És important que el lector tingui una bona base i estigui familiaritzat amb el que suposa la PCP.

Aquest treball de María Luisa Iglesias Sánchez, ha estat premiat a la convocatòria "Avancem Junts", modalitat de "Investigació Social", organitzat per Prode en col·laboració amb l'INICO.

Aquesta investigació correspon al Projecte de Innovació, presentat a la IX Promoció del "Màster en Integració de Persones amb Discapacitat. Qualitat de vida "(2007-2009).LLIBRESLos 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 
Autor: Stephen R. Covey. Ed. Paidós Ibérica, S.A

Tant és a quantes persones vostè supervisi, hi ha una sola persona a la qual pot canviar: a vostè mateix. La millor inversió que pot fer, llavors, és en millorar-se a si mateix desenvolupant els hàbits que li faran millor persona i millor gerent.

Si vosté vol canviar qualsevol situació, ha de comportar-se de manera diferent. Per canviar el seu comportament, però, abans ha de modificar els seus paradigmes, la seva manera d’interpretar el mon.

“Los 7 hábitos” presenten un nou model per a canviar aquests paradigmes, a l’instaurar nous hàbits que li Permetran sortir de la inèrcia i  anar cap als seus objectius.

Els tres primers hàbits tracten de l’auto domini. És a dir, estan orientats a aconseguir el creixement de la personalitat per a obtenir la independencia. Els següents tres hàbits tracten de les relacions amb els altres – treball en equip, cooperació i comunicacions; estan orientats a  aconseguir la interdependència. Finalment, l’hàbit set, es refereix a la renovació contínua que li portarà a entendre millor els hàbits restants.


Els tres primers hàbits tracten de l’auto domini. És a dir, estan orientats a aconseguir el creixement de la personalitat per a obtenir la independencia. Els següents tres hàbits tracten de les relacions amb els altres – treball en equip, cooperació i comunicacions; estan orientats a  aconseguir la interdependència. Finalment, l’hàbit set, es refereix a la renovació contínua que li portarà a entendre millor els hàbits restants.El 8º hábito - De la efectividad a la grandeza
Autor: Stephen R. Covey -  Ed. Paidós Ibérica, S.A.

Malgrat tots els canvis que que ha sofert el món laboral (noves tecnologies, noves concepcions, nous mètodes, etc.), encara continuem pensant en bona mesura des del paradigma de l’anomenada Era Industrial, que considera els treballadors com a una primera matèria més.

Aquesta és una concepció inconvenient en extrem, doncs no aconsegueix treure el millor de cadascuna de les individualitats que composen l’organització: la qual cosa és fonamental en l’Era de les Comunicacions i la Informació. 

És precís, doncs, fer que els treballadors identifiquen els seus potencials i aprenguin a fer-les servir en benefici propi i, en definitiva, de l’organització.

L’octau hàbit proposa escoltar la nostra pròpia “veu interna” i ensenyar els altres a identificar la seva mateixa. Es tracta d’ensenyar-li als altres l’art de treure-li profit al que és propi de cada individu; de tal manera que cada persona es torni indispensable en l’organització en virtut de les seves capacitats irrepetibles.‘Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y Servicios sociales’  
Autors: Robert L.,Shalock -Miguel Angel Verdugo
Alianza editorial 2003

Un manual que ja té uns anys però ens ofereix una  bona revisió de tot el que s’ha publicat sobre qualitat de vida en els darrers quinze anys anteriors al 2002.

Els autors estableixen una sèrie de criteris per a millorar el funcionament dels serveis comunitaris als que acudeixen les persones amb discapacitat. Es donen pautes als professionals per a organitzar aquests serveis, identificar problemes i avaluar que un servei funcioni bé. I analitzen a més, com es pot entendre i aplicar el concepte de qualitat de vida a nivell individual, organitzacional i social.


Discapacidad Intelectual Definición, classificación y sistemas de apoyo’ - AAIDD
Alianza editorial 2011

Llibre de referència que presenta l’associació americana i que incorpora per primera vegada en la definició el terme de discapacitat intel·lectual. Ofereix alhora la informació més actualitzada per definir, classificar i diagnosticar la discapacitat intel·lectual i planificar suports. En resum ens diu que donant els suports adequats a una persona amb discapacitat intel·lectual millorarà el seu funcionament en la societat.
'A leaderdhip guide for Today’s Disabilities Organizations'
Autors: Robert L.,Shalock, Miguel Angel Verdugo
Paul H Brokes  2012

Una guia interessant  que dona eines per adaptar-se al panorama canviant de la prestació de serveis. Ajuda a impulsar que les organitzacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual puguin prestar serveis d’alta qualitat. Facilita 8 estratègies de canvi amb la finalitat de millorar l’efectivitat i l’eficiència de l’organització en termes de resultats personals i de resultats organitzacionals.