Formacions

PROPOSTA FORMACIÓ PCP DINCAT - 2013

Formació a Professionals


Planificació centrada en la Persona:

 • Introducció a la planificació Centrada en la persona. Pilars de la Intervenció amb persones amb DID: Qualitat de Vida, Autodeterminació i Suports. Durada entre 14 i 20h
 • Habilidades de Pensamiento, Planificación y Acción. Centrados en la Persona. Formació sobre el Plan Essencial de Vida. Formadora: Mª José Goñi. Durada: entre 15h i 18h
 • Formació de implantació dels Processos de PCP. Formadora:  Anna Carratalà. Durada: 24h. Propera edició: novembre de 2013
 • Como desarrollar relaciones en la Comunidad. Formadora: Mª José Goñi. Durada: 8h. Propera edició: 30 de maig de 2013
 • El papel del facilitador. Formador: Fausto García. Durada: 12h. Propera edició: 7 i 8 de novembre de 2013

Suport Conductual Positiu

 • El Suport Conductual Positiu. Un enfocament proactiu pel tractament de les conductes problemàtiques. Formació adreçada a professionals d’escoles. Formador: Josep Font i David Simó. Durada: 20h Propera edició: 4, 5, 11 i 12 de juliol de 2013
 • Apoyo Conductual positivo. Valors i pràctiques del SCP. Habilitats essencials per treballar en la millora conductual de  les persones amb discapacitat intel·lectual. Formació adreçada a professionals Serveis atenció diürna i Serveis d’habitatge. Formadora: Mª Jose Goñi. Durada: professionals d’atenció directa (entre 17h i 19h) – Professionals tècnics i supervisors (entre 24h i 16h)

Formació a famílies

 • La Planificació centrada en la persona: Descobrir el projecte de vida que volen els nostres fills. Xerrada adreçada a Famílies de persones amb DID amb fills/es en serveis que volen començar o han començat processos de planificació centrada en la persona. Formador: Lídia García
       Properes xerrades: - Assa (Sta. Coloma-Barcelona): 8 d'octubre
                                  - Onyar de la Selva (Girona): 15 d'octubre
 • Introducció als processos de PCP: una mirada des de les famílies. Tallers adreçats a Famílies de persones amb DID que volen conèixer que significa la planificació centrada en la persona i disposar de pautes per la seva aplicació. Formador: Lídia Garcia
 •         Els continguts de les sessions es concreten en coordinació amb els responsables de les entitats que els sol·liciten.
 • En Familia: Trabajando Juntos para Desarrollar un Plan Esencial de Estilo de Vida. A desenvolupar durant el 2014


Formació adreçada a Directors-Gerents entitats

 • Jornada sobre Canvis en les organitzacions
 • Prácticas en Liderazgo: un programa para el desarrollo del personal de dirección de primera linia.