ESCALES

Aquest apartat mostra un recull de les principals escales que permeten avaluar, entre d'altres aspectes, la Qualitat de vida. Us facilitem una descripció de cadascuna d'elles, agrupades per:


ESCALES D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA

Escala Inico-FEAPS
Escala San Martin
Escala GENCAT
Escala de Resultats Personals


ALTRES ESCALES

Escala d'Intensitat dels Suports (EIS)
Escala d'Intensitat dels Suports - Infantil i Adolescents (EIS-I/A)
Escala DABS
Escala d'Autodeterminació Personal(ARC)


Aquest recull es va actualitzant trimestralment.